Sözleşme ve Gizlilik Politikası


1. TARAFLAR

İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Yayın ve Gizlilik Politikası ve Sorumluluk Sınırları eklerinden oluşan "Satış Sözleşmesi" hepsi birlikte "Sözleşme" olarak anılacaktır.

1.1.SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TANIMLAR
İş bu Sözleşme içerisinde www.blogkazanclari.com web sayfası SİTE(Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) ismi ile, online (aktif internet bağlantısı ile) websitesi üzerinde video olarak sunulan ve www.blogkazanclari.com web sayfası üzerinden satılan "Blog Kazançları Eğitimi" ÜRÜN (Kısaca "ÜRÜN" olarak anılacaktır) ismi ile anılacaktır. ÜRÜN'ü satın alan kişilere kısaca "KULLANICI" ismi ile anılacaktır.
Lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde "SİTE"yi kullanmaktan ve ÜRÜN'ü satın almaktan vazgeçiniz.
"SİTE" sahibi site ve site üzerinden satılmakta olan "ÜRÜN" üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisine sahiptir. Lütfen siteyi ve site üzerinden satılmakta olan ürünü satın almadan ve kullanmadan önce kullanım koşullarını dikkatle okuyunuz. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye ve ÜRÜN'e erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

1.A) "ÜRÜN" sahipleri  ve Kullanıcı arasında sözleşmenin elektronik olarak onaylanmasıyla anında akdedilerek karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

2.EĞİTİM PROGRAMI
2.A) "SİTE" ve satışı yapılan "ÜRÜN"'ün içeriğindeki bilgiler online satış ortaklığı sistemini ve bu sistemin etkili bir şekilde kullanımını öğretir. "ÜRÜN", "KULLANICI" larına internette yayıncı modeliyle gelir elde yöntemlerini öğretir. Yayıncı modeliyle tıklama bazlı reklamlarla veya sponsorluklarla veya online satış ortaklığı ile gelir elde edilebilir. Adı "Online Satış Ortaklığı" olarak (İngilizce dilindeki karşılığı: Affiliate Marketing) geçen, interneti kullanarak ürünlerini internet üzerinden satan kişi (gerçek veya tüzel kişi fark etmeksizin) veya şirketlerin, bu ürünlerini çeşitli satış ağları veya kendi oluşturdukları satış programları ve sistemleri vasıtasıyla sunması, ürünlerinin pazarlanmasına aracılık edecek satış ortaklarını kabul etmesiyle, satış işleminden satışın gerçekleşmesine aracılık eden kişilere komisyon dağıtılması suretiyle gerçekleşen para kazanma sistemini ve bu sistemin nasıl etkili bir şekilde kullanılacağını öğretir. Başka bir deyişle, bir şirkete veya kişiye bir ya da birden fazla satış ortaklarının, bu şirketler adına bir hizmetin veya ürün satılmasına aracılık etmesi veya müşteri sağlaması karşılığında bu hizmetlerin şirketler tarafında ücretlendirilmesi işlemi ile meydana gelen para kazanma sistemini ve bu sistemin nasıl etkili bir şekilde kullanılacağını öğretir.
2.B) Bu "SİTE" ve "ÜRÜN"'de anlatılan bilgilerin veya eğitimlerin kişiden kişiye değişebileceği ve sizin çalışmanızla, bu işe vereceğiniz emekle gelişeceğini bilmeniz gerekmektedir. Bu "SİTE"  ve satışı yapılan "ÜRÜN" kimseye "kısa yoldan zengin olma" vaatleri sunmaz ve para kazanma garantisi vermez.
2.C) Ürün sahibi web sitesinde ve ürün içeriğinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, web sayfalarındaki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Site ve ürün içeriğinde bulacağınız materyal ve bilgiler siteye ve ürün içeriğine verildiği anda sunulmuştur, ilgili hizmetin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Web sitesindeki ve ürün içeriğindeki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ürün ve sitede yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

3. HİZMETLERLE İLİŞKİ
3.A) "ÜRÜN"'ün  "SİTE"'de ve/veya eğitim setinin kitaplarında bahsi geçen sitelerle herhangi bir ortaklığı ve ilişkisi yoktur.

3.B) Google Adwords Markası Google Inc. firmasının tescilli markasıdır. "ÜRÜN" içersisinde yer alan Adwrods Eğitimi e-kitabı ve "SİTE" herhangi bir şekilde Google firması ile ortaklık içerisinde değildir. Herhangi bir affiliate anlaşmasına sahip değildir.

3.C) "SİTE"'nin, "ÜRÜN"'ün ve "ÜRÜN" içerisinde ve "SİTE"'de adresleri verilen ve amblemleri görüntülenen firmalarla bir ilişkisi ve ortaklığı bulunmamaktadır.
3.D) "KULLANICI", "ÜRÜN" ve "SİTE"'nin işbu sözleşmenin 3. maddesinin (A), (B) ve (C) bendlerinin doğru olduğunu kabul eder.

4. SORUMLULUK
4.A)"KULLANICI" "ÜRÜN"'ün içerdiği bilgileri (görsel/metin ve diğer her türlü materyaller) ve "ÜRÜN" ü kullanabilmesi üzere "SİTE"'ye kayıt yaptığı esnada belirlediği kullanıcı giriş adını ve kullanıcı giriş şifresini başka internet sitesi veya mecralarda ücretli veya ücretsiz olarak dağıtamaz. Dağıtanlar veya kopyalayanlar hakkında "ÜRÜN" yetkilileri yasal işlem yapma hakkı koruduğunu kabul eder.
4.B) "KULLANICI" "SİTE"'de belirtilen "Yayın ve Gizlilik Politikası”nı ve "Sorumluluk Sınırları"nı okumakla yükümlüdür. İşbu sözleşmenin kabul edilmesi ile "KULLANICI" "Sözleşme"'yi, Yayın ve Gizlilik Politikası'nı ve "Sorumluluk Sınırları" nı okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.
4.C) Ürün sahibi işbu site, site uzantısı ve üründe mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi ve ürünü yeniden organize etme, ürün veya site içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede ve ürün üzerinde yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin ve ürünün kullanımı ya da siteye ve ürüne giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Ürün sahibi, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata , ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
4.D) Ürün ve site üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür, ürün sahibi, link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu sayfaların bir kısmı site ve ürün dışındaki kuruluşlar tarafından ve o kuruluşların sorumluluğunda düzenlenmekte olup, ilgili sayfaların kullanımı "SİTE"'den bağımsız şekilde ilgili kuruluşun koşul ve şartları tahtında gerçekleşir, ürün sahibi bu sayfa ve bağlantılı hizmetlerin kullanımı konusunda bir sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Ürün sahibi bu tür link verilen sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, "SİTE"'nin uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.
4.E) İnternet sitemizde ve ürün içeriğimizde sunulan/yer alan tüm içerik, görüş ve bilgilerin doğruluğu, eksiksiz ve değişmez olduğu ürün sahibi tarafından garanti edilmemektedir. Bu nedenle, müşterilerimizin; sitemiz ve ürünümüzden elde edilen içerik, görüş ve bilgilere dayanarak hareket etmeden önce içerik, görüş ve bilgilerin doğruluğunu kontrol etmeleri/ettirmeleri ve bu içerik, görüş ve bilgilere dayanarak alacakları kararları bu kapsamda vermeleri önerilir. İçerik, görüş ve bilgilerin yanlışlık veya eksikliğinden ürün sahibi hiçbir şekilde sorumlu olmadığı gibi, bu içerik, bilgi ve görüşler ürün sahibini bağlamamaktadır.
4.F) "ÜRÜN" video ve dijital doküman formatlarında eğitimlerle websitesi üzerinde online (aktif internet bağlantısı ile) sunulur. Size bu işin yapılabilmesi için gerekli olan bilgileri ayrıntılı bir şekilde resimli ve videolu olarak vermektedir. Bu sebeple telefon ve yüz yüze görüşme ile bir iletişim yolu soru-cevap hizmetimiz bulunmamaktadır.
4.G) Bu "SİTE"'de ve üründe dışarıya bağlantılar verilir. Ulaşacağınız sitelerin içerikleri ve bu ikincil sitelerden ulaşacağınız diğer siteler ile ilgili bir sorumluluğumuz yoktur.
4.H) Bu "SİTE"'nin ve "ÜRÜN"'nün reklamını veren üçüncü şahısların yapacakları olumsuz davranışlar, resimli, metin veya spam reklamlar bu sitenin sorumluluğunda değildir.

5. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

İşbu sözleşme, 1.maddenin (A) bendinde belirtilen tarihte yürürlüğe girer.

6. TEBLİGAT ADRESİ VE BİLDİRİMLER

6.A) "KULLANICI", "SİTE"'ne kayıt sırasında doğru bilgiler vermekle yükümlüdür.
6.B) "KULLANICI", "SİTE"'ne kayıt sırasında "ÜRÜN" yetkililerine bildirdiği elektronik posta adresine yapılacak tebligatın yasal bir tebligatın bütün sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder.

6.C) İşbu Sözleşme'de aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Sözleşme uyarınca gereken veya izin verilen bütün bildirim, ihbar, talep, rıza veya onaylar ve başka haberleşmeler elektronik formatta olacak ve Taraflar tarafından belirtilen elektronik posta adreslerine gönderilecektir. "KULLANICI” 'nın belirtilen elektronik posta adresi, "KULLANICI"'nın "SİTE"ya kayıt sırasında "ÜRÜN" yetkililerine bildirdiği elektronik posta adresidir. "ÜRÜN" için belirlenen elektronik posta adresi destek@blogkazanclari.com adresidir.

6.D) "KULLANICI" elektronik posta adresinde değişiklik olması halinde, "ÜRÜN" yetkililerine yeni elektronik posta adresini ve bu yeni elektronik posta adresinin geçerli olacağı tarihi bildiren bir elektronik posta mesajı gönderecektir. Değişiklik bildirilmediği takdirde, eski elektronik posta adresine yapılan tebligat ulaşmış sayılacaktır.
6.E) "ÜRÜN" kullanıcılara bildirmeksizin 6. maddenin (C) bendinde bildirdiği elektronik eposta adresini değiştirme hakkını saklı tutar.

7. DEĞİŞİKLİK

İşbu sözleşme ve işbu sözleşmeyle atıfta bulunularak işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan "Gizlilik Politikası" ve " Sorumluluk Sınırları " belgelerinde "ÜRÜN" dilediği zaman tek taraflı olarak değişikliğe gidilebilir. Bu değişiklikler "SİTE"'de ilan edildiği tarihte taraflar bakımından bağlayıcılık kazanarak karşılıklı olarak yürürlülüğe girer.

8.SÖZLEŞME MADDE ADEDİ

İş bu sözleşme 8 Maddeden oluşmaktadır.
SORUMLULUK SINIRLARI / GARANTİDEN FERAGAT
Blog Kazançları Eğitimi internette yayıncı modeliyle gelir elde yöntemlerini öğren (yayıncı modeliyle tıklama bazlı reklamlarla veya sponsorluklarla veya online satış ortaklığı ile gelir elde edilebilir) içeriğindeki bilgileri online olarak websitesi üzerinde sunan elektronik bir eğitimdir. Blog Kazançları Eğitimi KDV dahil 97 TL (Türk Lirası) karşılığı blogkazanclari.com tarafından ödeme alınmak koşuluyla satılmaktadır.
Satın aldığınız bu elektronik eğitim/yazılım karşılığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne % 10 stopaj ödenmektedir. Blog Kazançları Eğitimi’ni satın aldığınız ve sağlıklı bir şekilde ürünü açabildiğiniz anda www.blogkazanclari.com ve Blog Kazançları Eğitimi sahibinin size karşı sorumluluğu bitmiştir. Kaydolacağınız satış ortaklığı ağları, programları ve reklam ağları ile ilişkiniz siz ve bu firmalar/siteler arasındadır. Bu firmalarla/sitelerle aranızdaki bir durumdan dolayı uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan ve aranızdaki diğer konulardan Blog Kazançları Eğitimi ve sahibi sorumlu değildir. Blog Kazançları Eğitimi’nde yer verilen firmalarla/sitelerle yaşanacak yasal sorunlardan www.blogkazanclari.com ve Blog Kazançları Eğitimi sahibi sorumlu değildir.